Σάββατο Απρ 29
διαβάστε την με ένα κλικ
 

meganalysis

katiallo2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

ds13

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 20η Φεβρουαρίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων  του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2017.

κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου

2ο

Έκφραση γνώμης επί της  Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικ. έτους 2017.

κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου

3o

Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016).

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Πρόεδρος ΔΕΠ

4o

Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016).

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Πρόεδρος ΔΕΠ

5ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτα-κτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

6ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 42/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτα-κτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

7o

Καθιέρωση υπερωριών Ληξιάρχου του Δήμου Γαλατσίου, για το έτος 2017 και εφεξής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

8ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Αιγοσθενών 65 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 5/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

  Δήμαρχος

9ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Αιγοσθενών 61 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 6/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

  Δήμαρχος

10ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 17 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 7/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

  Δήμαρχος

11ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου 14 -16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

  Δήμαρχος

12ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ιθώμης 2 (Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 10/2017απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

  Δήμαρχος

13ο

Εγκατάσταση εξοπλισμού αυτόματου μηχανήματος έκδοσης καρτών (ΑΜΕΚ) σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

  Δήμαρχος

14ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΕΤΟΥΣ 2015».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

15ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» - Αριθμός Μελέτης 7/2014.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

   Δήμαρχος

16ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

   Δήμαρχος

17ο

Διαγραφή διαφορών εισπρακτέων υπολοίπων ταμειακού απολογιστικού πίνακα και ισοζυγίου οφειλετών οικονομικών χρήσεων από την έναρξη τήρησης διπλογραφικού συστήματος στο δήμο έως και 2015.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

18ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενουακινήτου, του κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, επί της οδού Τράλλεων 128.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

19ο

Διαγραφή χρέωσης Τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου λόγω μη καταβολής. 

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

20ο

Διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.10827/07-09-2016 απόφαση του Αν. Δ/ντη της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

21ο

Διαγραφή χρέωσης από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

22ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ από βεβαιωτι-κούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

23ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

24ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

25ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

26ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

27ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΥΖΗΡΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

28ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38216/16-12-2016 αίτηση του κ. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

29ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 661/10-01-2017 αίτηση του κ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΗΛΙΑ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

30ο

Διαγραφή κλήσης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1218/16-01-2017 αίτηση του κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

31ο

Διαγραφή πληρωμένου ποσού σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1234/16-01-2017 αίτηση της κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

32ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από τέλος 0,50% έτους 2013 βάσει του Ν. 4152/2013.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος